Charlie Chaplin’as ir jo jaudinanti poema

Charlie Chaplin’o poema apie meilę ir pagarbą sau

Ši poema buvo parašyta 70 -ojo jubiliejaus proga 1959m. balandžio 16d. Šioje poemoje atsiskleidžia istorinės asmenybės įžvalgumas, išmintis ir jautrumas, kuriam, tikimės, ir jūs liksite neabejingi.

Kai pamilau save

Kai pamilau save, aš supratau, kad liūdesys ir kančia – tai tik signalai, įspėjantys, kad aš gyvenu prieš savo asmeninę tiesą. Šiandien aš žinau, ką reiškia Būti savimi.

Kai pamilau save, aš supratau, kaip stipriai galima įžeisti kitą, išpildant jo norus netinkamu laiku, kai žmogus tam dar nepasiruošęs. Ir tas žmogus – aš pats. Šiandien aš tai vadinu Savigarba.

Kai pamilau save, lioviausi geidęs kito gyvenimo. Ir tada pamačiau, kad dabartinis gyvenimas suteikia man visas galimybes augti. Šiandien aš tai vadinu Branda.

Kai pamilau save, aš supratau, kad nesvarbu kaip klostosi aplinkybės, aš visada esu teisingoje vietoje teisingu laiku, ir viskas vyksta pačiu tinkamiausiu momentu. Aš galiu būti ramus visada. Dabar aš tai vadinu Pasitikėjimu savimi.

Kai pamilau save, aš lioviausi vogti savo laiką ir svajoti apie didelius būsimus projektus. Šiandien aš darau tik tai, kas teikia man džiaugsmą ir laimę, kas man patinka ir priverčia mano širdį šypsotis. Aš darau tai taip, kaip noriu, savo ritmu. Šiandien aš tai vadinu Paprastumu.

Kai pamilau save, aš išsilaisvinau nuo visko, kas kenkia mano sveikatai – maisto, žmonių, daiktų, situacijų. Nuo visko, kas tempė mane žemyn ir atitraukė mane nuo mano asmeninio kelio. Šiandien aš tai vadinu Meile sau pačiam.

Kai pamilau save, aš lioviausi visada būti teisus. Ir būtent tada aš pradėjau vis mažiau klysti. Šiandien aš supratau, kad tai yra Kuklumas.

Kai pamilau save, aš lioviausi gyventi praeitimi ir rūpintis ateitimi. Šiandien aš gyvenu tik čia ir dabar, ir vadinu tai Pasitenkinimu.

Kai pamilau save, aš suvokiau, kad mano protas gali man trukdyti ar net susargdinti. Bet kai man pavyko protą sujungti su širdimi, jis iš kart tapo mano vertingu sąjungininku. Šiandien šį ryšį aš vadinu Širdies išmintimi.

Mums nebereikia bijoti ginčų, konfrontacijos, problemų su pačiu savimi ir kitais žmonėmis. Net ir žvaigždės susiduria, o tuo momentu gimsta nauji pasauliai. Šiandien aš žinau, kad tai yra „GYVENIMAS“.

O čia originalo kalba…

As I Began to Love Myself

As I began to love myself I found that anguish and emotional suffering are only warning signs that I was living against my own truth.
Today, I know, this is “AUTHENTICITY“.

As I began to love myself I understood how much it can offend somebody as I try to force my desires on this person, even though I knew the time was not right and the person was not ready for it, and even though this person was me. Today I call it “RESPECT“.

As I began to love myself I stopped craving for a different life, and I could see that everything that surrounded me was inviting me to grow.
Today I call it “MATURITY“.

As I began to love myself I understood that at any circumstance, I am in the right place at the right time, and everything happens at the exactly right moment, so I could be calm. Today I call it “SELF-CONFIDENCE“.

As I began to love myself I quit stealing my own time, and I stopped designing huge projects for the future. Today, I only do what brings me joy and happiness, things I love to do and that make my heart cheer, and I do them in my own way and in my own rhythm.
Today I call it “SIMPLICITY“.

As I began to love myself I freed myself of anything that is no good for my health – food, people, things, situations, and everything the drew me down and away from myself. At first I called this attitude a healthy egoism. Today I know it is “LOVE OF ONESELF“.

As I began to love myself I quit trying to always be right, and ever since I was wrong less of the time.
Today I discovered that is “MODESTY“.

As I began to love myself I refused to go on living in the past and worry about the future. Now, I only live for the moment, where EVERYTHING is happening.
Today I live each day, day by day, and I call it “FULFILLMENT“.

As I began to love myself I recognized that my mind can disturb me and it can make me sick. But As I connected it to my heart, my mind became a valuable ally. Today I call this connection “WISDOM OF THE HEART“.