Efektyvus vadovavimas

Tikslas. Ugdyti ir tobulinti vadovavimo įgūdžius.

Temos – turinys:

 • Tikslų formulavimas
 • Vidinė motyvacija
 • Pagrindiniai vadovo įgūdžiai
 • Emocinis intelektas
 • Darbuotojų tikslų ir įmonės tikslų suderinimas
 • Komandos motyvavimas
 • Vadovavimo stiliai
 • Užduočių formulavimas
 • Delegavimas
 • Efektyvi komunikacija komandoje
 • Grįžtamasis ryšys
 • Konfliktinių situacijų valdymas
 • Asmeninių galimybių vystymas

Nauda. Dalyviai išmoks praktiškai panaudoti tinkamiausius vadovavimo įgūdžius, siekti geresnių rezultatų, vystyti savo asmenines galimybes.

Metodai: Trumpas pagrindinės teorinės informacijas pristatymas, realių situacijų analizė, diskusijos iš asmeninės patirties, darbas grupėse, įgūdžių formavimo situacijos, testai.

Pateikite užklausą

Registracija i renginį/seminarą