Organizacijų konsultavimas

Organizacijų supervizija (aktualių organizacijai klausimų sprendimas)

Efektyvus darbas komandoje

Efektyvus bendravimas ir bendradarbiavimas kolektyve

Streso valdymas

Sėkmingas bendravimas

Emocijų valdymas. Emocinis intelektas

Pozityvus mąstymas

Laiko valdymas

Konfliktų valdymas

Asmeninis efektyvumas

Efektyvus vadovavimas

Pokyčių valdymas

Lyderio charizma

Einančią pirmyn organizaciją sudaro einantys pirmyn vadovai ir darbuotojai. Seminarai, mokymai – vienas iš būdų nestovėti vietoje. Jų metu makštiname protą ir jausmus, prisimename turimas žinias ir įgūdžius, atrandame naujus aspektus ir treniruojamės juos išbandydami, peržiūrime iššūkius ir uždavinius, šalia to, kitomis akimis pamatome kolegas ir skiriame laiko bendravimui su jais.

Žemiau pateikiame bendras mokymų ir seminarų temas. Su Jūsų pagalba jas tiksliname ir pritaikome Jūsų organizacijos poreikiams.

2021 m. mūsų klientų, įmonių ir organizacijų, pasirenkamų seminarų TOP 3:

  1. Streso valdymas (taip pat dėmesingumas arba Mindfulness).
  2. Efektyvus bendravimas ir bendradarbiavimas komandoje.
  3. Emocijų valdymas.

INDIVIDUALŪS SEMINARAI. Jei sudėtinga suderinti laiką dalyvavimui atvirame seminare, nesinori kalbėti apie Jums rūpimus klausimus žmonių grupėje, svarbu, jog užduotys ir pateikiama informacija būtų pritaikyta Jūsų situacijai spręsti, tuomet Jums geriausiai tinka individualūs seminarai.

Individualus seminaras gali būti paruoštas bet kurios iš temų, pateikiamų mūsų puslapyje, pagrindu.