Pokyčių valdymas

Tikslas. Ugdyti ir tobulinti praktinius kritinių situacijų valdymo įgūdžius.

Temos – turinys:

  • Pokyčiai – kas tai yra ir ką tai reiškia kiekvienam iš mūsų
  • Pagrindiniai streso požymiai
  • Pokyčių poveikio mechanizmas
  • Kliūtys krizės įveikimui
  • Emocinis intelektas
  • Efektyvūs streso valdymo būdai
  • Tikslų formulavimas
  • Darbuotojų pasitikėjimo ir lojalumo išlaikymas
  • Konfliktų priežastys ir valdymas pokyčių metu
  • Asmeninis veiksmų planas

Nauda. Dalyviai sužinos krizės ir stresinių situacijų veikimo principus, išmoks praktiškai panaudoti emocijų valdymo įgūdžius ir toliau efektyviai veikti krizės sąlygomis.

Metodai: Pagrindinės teorinės informacijas pristatymas, diskusijos, individualus darbas ir darbas grupėse, praktinės situacijos.

Pateikite užklausą

Registracija i renginį/seminarą