Poros intymumas, kas tai? 1 minutės testas

Kaip Jūs suvokiate intymumą? Kokia pirma mintis ateina į galvą? Gal vyras ir moteris kartu miegamajame, hm… gal vyras ir moteris romantiškai leidžia laiką prie jūros, hm…o gal atviri ir nuoširdūs pokalbiai…

Specialistų nuomone, intymumą sudaro keturios dimensijos. Taigi:

Fizinis – apsikabinimas, bučiniai, mylavimai, prisilietimai ir kitos fizinio intymumo formos. Fizinis intymumas be abejonės apima ir seksą, bet nebūtina. Jeigu yra ir kiti svarbūs santykiams aspektai, fizinis intymumas tarp partnerių gali tęstis amžinybę.

Emocinis – tai gebėjimas efektyviai išreikšti ir parodyti švelnumą, meilės jausmus maitinančia bei konstruktyvia forma. Be jokios abejonės tarpusavio ryšį sustiprins jei antroji pusė į gražius žodžius atsakys tuo pačiu. Pavyzdžiui: Kaip tau sekasi? Kaip jautiesi?, Aš tave myliu, Aš tau dėkinga/s, Man patinka taip leisti laiką su tavimi, tu esi labai svarbus mano gyvenime, atsiprašau.

Beje, Žmogaus širdis nyksta, jei negauna atsako (P.Buck).

Intelektualusis – ar gali smegenys būti patrauklios ar seksualios? Žinoma. Ypač tiems, kas mėgsta diskutuoti, ieškoti atsakymų su lygiaverčiai intelektualiu partneriu.

Bendra veikla – žaidimai, valgio gaminimas, šokiai, sportas, menai, kelionės, problemų kartu sprendimas. Kalbant apie šią dimensiją, svarbiausia ne veiklos forma, o  ar du žmonės sugeba susijungti su vienas kitu. Kai du žmonės leidžia laiką kartu, jie gali pereiti nuo beasmenių prie tarpasmeninių santykių.

Štai poros suderinamumo testas, užtruksite vos vieną minutę. Šis testas atskleis jūsų poros intymumo lygį. Išreitinguokite keturias, aukščiau aprašytas intymumo dimensijas. Atlikite šią užduotį individualiai, nesitardami.

Dimensijos

Partneris  A

Partneris B

Fizinis

   

Emocinis

   

Intelektualinis

   

Bendra veikla

   

Prie kiekvienos dimensijos nurodykite savo pasirinkimą, atsakymai gali kartotis:

PRIVALOMA – tai reiškia, kad ši dimensija poros santykiams itin svarbi.

TURĖTŲ BŪTI – tai reiškia, kad neblogai būtų jei ji būtų, bet jums to kasdien nereikia.

GALĖTŲ BŪTI – tai beveik nereikšminga dimensija, ji gali būti arba nebūti.

Galite pabandyti įsivaizduoti savo antrosios pusės galimus atsakymus, vėliau palyginti, pavyzdžiui:

Dimensijos

Partneris  A

Partneris B

Poros suderinamumas

Fizinis

PRIVALOMA

PRIVALOMA

Puikus

Emocinis

PRIVALOMA

TURĖTŲ BŪTI

Geras

Intelektualinis

TURĖTŲ BŪTI

TURĖTŲ BŪTI

Geras

Bendra veikla

GALĖTŲ BŪTI

PRIVALOMA

Žemas

Kuo daugiau PRIVALOMA – PRIVALOMA bei TURĖTŲ BŪTI, tuo geresnis jūsų poros suderinamumas bei AUKŠTESNIS intymumo lygis. Jei atsiranda vienas PRIVALOMA – GALĖTŲ BŪTI kombinacija, pakalbėkite su savo partneriu apie tai, ar GALĖTŲ BŪTI gali transformuotis į TURĖTŲ BŪTI. Pavyzdžiui, partneris, kuriam didelės reikšmės nesuteikia fizinis intymumas, INTYMUMO gali išmokti apsikabindamas savo partnerį kiekvieną dieną, arba labiau uždaras partneris, gali išmokti dalintis jausmais, kai vyksta reikšmingi dalykai. Nepaisant mums natūraliai priimtinų dalykų, kitus mes tiesiog galime išmokti, ir vystytis naujomis, porą džiuginančiomis kryptimis.

Parengė psichologė Jurgita Vozgirdaitė – Kučaitienė