KŪRYBIŠKUMAS

Tikslas

Padėti atrasti savo kūrybiškumą ir jį panaudoti tiek gyvenime, tiek darbe. Susipažinti su specialiomis kūrybiškų sprendimų priėmimo technikomis ir principais.

Temos – turinys

· Kūrybiškumo samprata

· Kūrybiškumo kliūtys. Kaip įpročiai trukdo kūrybiškumui

· Nuo ko prasideda kūrybiškumas

· Sąlygos kūrybiškumui atskleisti

· Motyvacijos įtaka kūrybiniams sprendimams

· Kūrybiškumo ugdymas

· Kūrybiško mąstymo technikos ir metodai

· Emocijų reikšmė ugdant kūrybiškumą

· Kūrybiškumas kasdienybėje

Metodai

Pagrindinė teorinės informacijas pristatymas, diskusijos, individualus darbas ir darbas grupėse, žaidimai, praktinės situacijos.

Pateikite užklausą

Registracija i renginį/seminarą