POKYČIŲ VALDYMAS – IŠORINĖS IR VIDINĖS KRIZĖS

Tikslas

Padėti išmokti tinkamai reaguoti į pokyčių situacijas, atpažinti savo ir kitų pasipriešinimus.

Temos – turinys

· Pokyčiai – universalus reiškinys

· Išorinės ir vidinės krizės

· Pokyčių tipai, apimtis ir vystymasis

· Kliūtys krizės įveikimui

· Pokyčių motyvacija

· Vizijos kūrimas

· Pasitikėjimo išlaikymas

· Konfliktų priežastys ir valdymas pokyčių metu

· Pagrindinės klaidos krizės laikotarpyje

Metodai

Pagrindinės teorinės informacijas pristatymas, diskusijos, individualus darbas ir darbas grupėse, praktinės situacijos.

Pateikite užklausą

Registracija i renginį/seminarą